درباره ما

شرکت تولیدی بازرگانی دیان الکترونیک طهماسبی در اوایل سال 1390 برای رسیدن به اهداف ذیل تاسیس گردیده است .

احداث نیروگاه گازی مقیاس کوچک

احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی

ایجاد کارخانجات صنایع الکترونیک

ایجاد فروشگاه مجازی

ایجاد فروشگاه های زنجیره ای مرتبط

 

ا